Ιατρικός Εξοπλισμός

Εξοπλισμός Νοσοκομείων - Κλινικών - Ιατρείων

 • Βάσεις οξυγόνου ανοξείδωτες (τροχήλατη όρθια - τροχήλατη κυρτή)

 • Γραμμοθήκες (βαφής - αλουμινίου - ανοξείδωτη)

 • Εξεταστικά κρεβάτια

 • Καρότσια τροχήλατα μεταφοράς ανοξείδωτα (2πλευρών - ιματισμού)

 • Καρότσια τροχήλατα μεταφοράς φαγητού ανοξείδωτα (1στήλης - 2στηλών)

 • Κρεβάτια νοσοκομείων - κλινικών - οίκων ευγηρίας

 • Λεκανοστάτες ανοξείδωτοι (μονός - διπλός)

 • Ντουλάπες φαρμάκων

 • Παραβάν

 • Πολυθρόνες εξεταστικές

 • Σκαλοπάτια

 • Στατικοί οροί

 • Τραπέζια εργασίας

 • Τραπέζια νοσηλείας

 • Τραπέζια Mayo ανοξείδωτα (απλό - υδραυλικό)

 • Τροχήλατα μεταφοράς φακέλων

 • Φορεία μεταφοράς ασθενών