Λαρυγγόφωνα

Μετά από Χειρουργική επέμβαση για την μερική ή ολική λαρυγγεκτομή που οφείλεται σε καρκίνο του λάρυγγα ή τυχαία βλάβη στο λάρυγγα, με την επακόλουθη αφαίρεση των φωνητικών χορδών, με αποτέλεσμα να μήν είναι σε θέση να μιλήσει. Αυτή η κατάσταση οφείλεται στη απουσία των δονήσεων οι οποίες προηγουμένως παράγονται από τις φωνητικές χορδές.  Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης δεν υπάρχει άλλη λύση από το να παραχθούν τεχνητά αυτές οι δονήσεις. Το λαρυγγόφωνο παράγει τέτοιες δονήσεις και επιτρέπει στον χρήστη να εκπέμψει σαφείς και πολύ κατανοητούς φωνητικούς ήχους.

Πολύ ελαφρύ και βολικό στο χέρι.

Γίνονται επισκευές σε όλα τα λαρυγγόφωνα Amplicord - Servox - Trutone