Χαρτί καταγραφικό Sony

Χαρτιά Καταγραφικά

Υπερήχων, EEG, ECG, Ηλεκτρομυογραφίας, ENG, Αιματολογίας, Holders, Μόνιτορ εμβρύων, Εργαστηρίων, Αποστείρωσης, Τέστ κοπώσεως, Σπειρομετρίας, Θερμικών εκτυπωτών, Ουρολογία, Ακουομετρία, Απινιδωτές.Fukuda

0,95 €
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24,00%